shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0840.967.234
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 maart 2021
Begindatum:10 november 2011
Naam:SUN4LIFE
Naam in het Engels, sinds 3 november 2011
Afkorting: S4L
Naam in het Frans, sinds 3 november 2011
Adres van de zetel: Avenue du Parc 40 Stratenplan
4650 Herve
Sinds 10 februari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@sun4life.beSinds 10 februari 2015(1)
Webadres:
www.sun4life.be Sinds 10 februari 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Wery ,  Philippe  Sinds 3 november 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Frédérick ,  François  Sinds 29 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 7 juni 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 7 juni 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 april 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 december 2011
BTW 2008  46.499  -  Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
Sinds 1 december 2011
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug