shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0841.118.078
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 januari 2022
Begindatum:17 november 2011
Naam:E-CO.CLEAN
Naam in het Frans, sinds 17 november 2011
Adres van de zetel: Rue de France,Bohan 17
5550 Vresse-sur-Semois
Sinds 20 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Balin ,  Pierre  Sinds 17 november 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Sepulchre ,  Jean-Grégoire  Sinds 13 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 17 november 2011
Btw 2008  46.442  -  Groothandel in reinigingsmiddelen
Sinds 17 november 2011
Btw 2008  47.784  -  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 17 november 2011
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 17 november 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 november 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug