shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0841.362.459
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 juni 2022
Begindatum:28 november 2011
Naam:KAAN LOGISTIQUES
Naam in het Frans, sinds 13 februari 2017
Adres van de zetel: Rue Sainte-Marguerite 142 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 15 december 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Marcin ,  Virginie  Sinds 15 december 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Biemar ,  Isabelle  Sinds 13 juni 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Olivier  Sinds 13 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 maart 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 oktober 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 22 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 maart 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 22 februari 2017
Btw 2008  46.231  -  Groothandel in levend vee
Sinds 22 februari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  53.200 -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 16 oktober 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug