shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0842.399.963
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0225.627.740 afgesloten sinds 11/06/2015)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2006
Begindatum:1 april 2006
Naam:Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2006
Société publique des déchets pour la Région flamande
Naam in het Frans, sinds 1 april 2006
Afkorting: OVAM
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2006
Adres van de zetel: Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Sinds 1 april 2006
Telefoonnummer:
015/ 284 284 Sinds 1 april 2006(1)
Faxnummer:
015/ 203 275 Sinds 1 april 2006(1)
E-mail:
info@ovam.beSinds 1 april 2006(1)
Webadres:
www.ovam.be Sinds 1 april 2006(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Overheid van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap
Sinds 1 april 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Wille ,  Danny  Sinds 1 juni 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1982
Aanbestedende overheid
Sinds 1 april 2006
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.120 -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0225.627.740 afgesloten sinds 11/06/2015
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0842.399.963 0225.627.740

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0842.399.963

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0842.399.963 0225.627.740

Werkgeversrepertorium
0842.399.963

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug