shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0842.084.219
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 2011
Begindatum:23 december 2011
Naam:PHARMA 2424
Naam in het Frans, sinds 27 december 2017
Adres van de zetel: Rue Neuve 1
6061 Charleroi
Sinds 27 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 oktober 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Delfosse ,  Sabine  Sinds 2 oktober 2023
Bestuurder Tenret ,  Didier  Sinds 2 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  21.209  -  Vervaardiging van overige farmaceutische producten
Sinds 1 februari 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.730 -  Apotheken
Sinds 1 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug