shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0842.162.017
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 oktober 2023
Begindatum:26 december 2011
Naam:I.B.M. PLAFONNAGE
Naam in het Frans, sinds 26 augustus 2015
Adres van de zetel: Rue des Fossettes 7   bus 2
4032 Liège
Sinds 1 februari 2021

Doorgehaald adres sinds 19 mei 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 20 december 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Mutlu ,  Ilkay  Sinds 26 augustus 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leduc ,  Léon  Sinds 2 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2015
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 13 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 13 oktober 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 13 oktober 2015
Btw 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 13 oktober 2015
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 13 oktober 2015
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 13 oktober 2015
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 oktober 2015
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 13 oktober 2015
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 13 oktober 2015
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 13 oktober 2015
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 13 oktober 2015
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 13 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug