shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0842.383.335
Status:Stopgezet
Sinds 8 januari 2020
Rechtstoestand: Sluiting faillissement
Sinds 8 januari 2020
Begindatum:4 januari 2012
Naam:Lightwise
Naam in het Frans, sinds 4 januari 2012
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 16 september 2016
Adres van de zetel: Rue de la Vallée,Hanret 60 Stratenplan
5310 Eghezée
Sinds 4 januari 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 4 januari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Steppé ,  Frédéric  Sinds 4 januari 2012
Zaakvoerder (3) Steppé ,  Frédéric  Sinds 4 januari 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Paquot ,  Brigitte  Sinds 22 december 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 22 december 2016
BTW 2008  58.110  -  Uitgeverijen van boeken
Sinds 22 december 2016
BTW 2008  59.113  -  Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 22 december 2016
BTW 2008  59.120  -  Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie
Sinds 22 december 2016
BTW 2008  63.910  -  Persagentschappen
Sinds 22 december 2016
BTW 2008  74.202  -  Activiteiten van persfotografen
Sinds 22 december 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug