shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0843.221.790
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 2015
Begindatum:1 januari 2015
Naam:Joris, Sébastien
Sinds 1 januari 2015
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Broekstraat 52
1070 Anderlecht
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Joris ,  Sébastien  Sinds 1 januari 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 16 augustus 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 december 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 1 januari 2015
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug