shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0843.257.424
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 19 februari 2018
Begindatum:31 januari 2012
Naam:GEOPROD
Naam in het Frans, sinds 31 januari 2012
Adres van de zetel: Allée des Mésanges(VIS) 3
4600 Visé
Sinds 15 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 31 januari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Duchesne ,  Pierre  Sinds 31 januari 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Decharneux ,  Joëlle  Sinds 19 februari 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Sandrine  Sinds 19 februari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 maart 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  90.012  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
Sinds 1 maart 2012
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 maart 2012
Btw 2008  59.209  -  Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
Sinds 1 maart 2012
Btw 2008  90.041  -  Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
Sinds 1 maart 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug