shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0844.207.727
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 maart 2023
Gebeurtenis op rechtstoestand Kwijtschelding van schulden
Sinds 16 april 2024
Begindatum:8 maart 2012
Naam:Sougné, Nicolas
Sinds 8 maart 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Sougné ,  Nicolas  Sinds 8 maart 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Helmus ,  Elise  Sinds 13 maart 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Husson ,  Jean  Sinds 13 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 8 maart 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 maart 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 maart 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 8 maart 2012
Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 8 maart 2012
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug