shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0844.442.705
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 februari 2019
Begindatum:15 maart 2012
Maatschappelijke Naam:MONSINMET
Benaming in het Frans, sinds 8 maart 2012
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Maréchal Foch 23 Stratenplan
4400 Flémalle
Sinds 28 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 8 maart 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Avramenko ,  Natalya  Sinds 8 maart 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renette ,  André  Sinds 25 februari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stas de Richelle ,  Laurent  Sinds 25 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.610  -  Oppervlaktebehandeling van metalen
Sinds 18 april 2012
BTW 2008  38.110  -  Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 18 april 2012
BTW 2008  38.310  -  Sloop van wrakken
Sinds 18 april 2012
BTW 2008  38.322  -  Terugwinning van metaalafval
Sinds 18 april 2012
BTW 2008  46.772  -  Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen
Sinds 18 april 2012
BTW 2008  46.779  -  Groothandel in afval en schroot, n.e.g.
Sinds 18 april 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  38.110 -  Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 1 augustus 2012
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 25.000 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug