shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0844.572.961
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 maart 2012
Begindatum:21 maart 2012
Naam:KAFFEE-FM
Naam in het Frans, sinds 8 maart 2012
Adres van de zetel: Turcksinstraat 24 Stratenplan
1830 Machelen (Brab.)
Sinds 8 maart 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 maart 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Barrez ,  Cindy  Sinds 8 maart 2012
Zaakvoerder (2) Verbesselt ,  Yves  Sinds 8 maart 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 mei 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 oktober 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 mei 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 mei 2012
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 mei 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 6 oktober 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug