shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0844.834.861
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 januari 2023
Begindatum:29 maart 2012
Naam:JOWS
Naam in het Frans, sinds 29 maart 2012
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 30 november 2022
Adres van de zetel: Rue Préry 26
4800 Verviers
Sinds 1 augustus 2019
Telefoonnummer:
+32488816181 Sinds 30 april 2016(2)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
olivier.schuster@jows.beSinds 30 april 2016(2)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (3)
Sinds 29 maart 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (4) Schuster ,  Olivier  Sinds 29 maart 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Charles ,  Xavier  Sinds 30 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(5)

Btw 2008  18.110  -  Krantendrukkerijen
Sinds 1 april 2012
Btw 2008  18.120  -  Overige drukkerijen
Sinds 1 april 2012
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 april 2012
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 april 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 maart 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(4)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(5)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug