shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0845.242.261
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 april 2012
Begindatum:13 april 2012
Naam:AALIEBRA
Naam in het Nederlands, sinds 10 april 2012
Adres van de zetel: Plankenstraat 130
1701 Dilbeek
Sinds 23 december 2013
Telefoonnummer:
+32478276320 Sinds 25 april 2012(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@luchthavenvervoer-kevin.beSinds 25 april 2012(1)
Webadres:
www.luchthavenvervoer-kevin.be Sinds 25 april 2012(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 juli 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Lierde ,  Kevin  Sinds 11 juli 2023
Bestuurder Van Lierde ,  Leopold  Sinds 11 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 10 april 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 10 april 2012
Btw 2008  49.310  -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 10 april 2012
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 10 april 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  49.320 -  Exploitatie van taxi's
Sinds 1 juli 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug