shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0845.676.187
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 maart 2021
Begindatum:3 mei 2012
Naam:ABZET
Naam in het Frans, sinds 30 april 2012
Adres van de zetel: Rue du Pont 51 Stratenplan
4101 Seraing
Sinds 30 april 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 april 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Demirel ,  Serkan  Sinds 1 oktober 2013
Zaakvoerder (2) Günaydin ,  Mahmut  Sinds 7 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bourlet ,  Pierre-François  Sinds 22 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Brood- en banketbakker
Sinds 28 januari 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 april 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 1 februari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 april 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 1 juli 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 juli 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug