shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0846.299.858
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 december 2018
Begindatum:24 mei 2012
Maatschappelijke Naam:T.D.
Benaming in het Duits, sinds 24 mei 2012
Adres van de maatschappelijke zetel: Route d'Eupen(BLN) 108 Stratenplan
4837 Baelen
Sinds 26 oktober 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 24 mei 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Dudaric ,  Damir  Sinds 24 mei 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gerardy ,  Lucie  Sinds 17 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2013
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 1 juli 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 1 juli 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 juni 2012
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 juni 2012
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug