shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0846.393.393
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 juni 2022
Begindatum:1 juni 2012
Naam:QDF CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 1 juni 2012
Adres van de zetel: Rue Tienne-Piot, Denée 8
5537 Anhée
Sinds 29 september 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap met een sociaal oogmerk (1)
Sinds 1 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vennoot of lid Delongueil ,  Fabien  Sinds 1 juni 2012
Bestuurder (2) Delongueil ,  Fabien  Sinds 1 juni 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Martini ,  Graziella  Sinds 30 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 juni 2012
 
Ruwbouw
Sinds 16 september 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 11 juni 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 11 juni 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 11 juni 2012
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 11 juni 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 juni 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 11 juni 2012
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 11 juni 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap met een sociaal oogmerk" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Bestuurder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Zaakvoerder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug