shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0846.520.483
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 februari 2019
Begindatum:12 juni 2012
Maatschappelijke Naam:SCRI S.M.C Carrelages.
Benaming in het Frans, sinds 1 juni 2012
Adres van de maatschappelijke zetel: Voie des Fosses(FEN) 67A Stratenplan
4607 Dalhem
Sinds 1 juni 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Mac Cord ,  Steve  Sinds 1 juni 2012
Gedelegeerd bestuurder Mac Cord ,  Steve  Sinds 1 juni 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leduc ,  Léon  Sinds 11 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 juli 2012
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 13 juli 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 13 juli 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 juli 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 juni 2012
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 juni 2012
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 6.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug