shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0846.818.314
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 maart 2021
Begindatum:25 juni 2012
Naam:L'EMPREINTE VERTE
Naam in het Frans, sinds 19 juni 2012
Adres van de zetel: Rue de l'Yser 396 Stratenplan
4430 Ans
Sinds 7 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Brumenil ,  Tessa  Sinds 19 juni 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ancion ,  François  Sinds 8 maart 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Musch ,  Charlotte  Sinds 8 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 8 oktober 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 juli 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 september 2012
BTW 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 1 september 2012
BTW 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 september 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 8 oktober 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug