shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0846.847.612
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 16 januari 2023
Begindatum:1 juli 2012
Naam:Mommer, Julien
Sinds 1 juli 2012
Telefoonnummer:
0497041746 Sinds 1 juli 2012(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
julienmommer@gmail.comSinds 1 juli 2012(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Mommer ,  Julien  Sinds 1 juli 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 16 januari 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stockman ,  Julien  Sinds 16 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2012
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 juli 2012
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 juli 2012
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 juli 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 juni 2012
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 26 juni 2012
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 26 juni 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 juni 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juli 2012
Btw 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 juli 2012
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2012
Btw 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 juli 2012
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2012
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 1 juli 2012
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug