shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0846.940.751
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 maart 2022
Begindatum:28 juni 2012
Naam:CITY SNACK
Naam in het Frans, sinds 26 juni 2012
Adres van de zetel: Avenue de la Station 35
4130 Esneux
Sinds 18 december 2017

Doorgehaald adres sinds 1 juli 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 26 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Bartoletti ,  David  Sinds 15 januari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Nicolini ,  Laura  Sinds 7 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 mei 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 17 oktober 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 december 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug