shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0846.997.466
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 maart 2022
Begindatum:29 juni 2012
Naam:BAY BOSPHORE
Naam in het Frans, sinds 19 juni 2012
Adres van de zetel: Rue Joseph Wauters 2
4051 Chaudfontaine
Sinds 19 juni 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 juni 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Aylas ,  Dursun  Sinds 30 juli 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Cavenaile ,  Thierry  Sinds 28 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 augustus 2012
 
Ruwbouw
Sinds 9 december 2013
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 9 december 2013
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 9 december 2013
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 9 december 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 december 2013
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 9 december 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 9 december 2013
 
Elektrotechniek
Sinds 9 december 2013
 
Algemeen aannemer
Sinds 9 december 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 december 2013
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 9 december 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 9 december 2013
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 9 december 2013
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 9 december 2013
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 9 december 2013
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 9 december 2013
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 9 december 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 9 december 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 augustus 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 30 juli 2016
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  33.190  -  Reparatie van andere apparatuur
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  36.000  -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 30 juli 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug