shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0847.134.553
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 september 2020
Begindatum:4 juli 2012
Naam:AMAR INTERNATIONAL
Naam in het Frans, sinds 2 juli 2012
Adres van de zetel: Rue Elisa Dumonceau 1 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 2 juli 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 2 juli 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Zulfiqar Ahmed Khan Sinds 14 september 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delwaide ,  Laurent  Sinds 21 september 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Kerstenne ,  Frédéric  Sinds 21 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 18 april 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 juli 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 18 april 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 juli 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".


Naar boven   Terug