shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0848.669.925
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 15 maart 2021
Begindatum:13 september 2012
Naam:INTIKA
Naam in het Frans, sinds 21 augustus 2012
Adres van de zetel: Place des Guillemins 2 Stratenplan
4000 Liège
Extra adresinfo: Regus Business Centre
Sinds 2 november 2015

Doorgehaald adres sinds 7 augustus 2018(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 21 augustus 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Rahal Gharbi ,  Ali  Sinds 21 augustus 2012
Zaakvoerder Rahal Gharbi ,  Ali  Sinds 21 augustus 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Oger ,  Romain  Sinds 15 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 september 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 september 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.


Naar boven   Terug