shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0848.689.919
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 maart 2023
Begindatum:13 september 2012
Naam:Parati, Anthony
Sinds 13 september 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Parati ,  Anthony  Sinds 13 september 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Legras ,  Pierre  Sinds 30 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2012
Vrijstelling
Sinds 14 september 2012
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug