shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0849.236.780
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 augustus 2019
Begindatum:3 oktober 2012
Naam:ELECTRONIC PAYEMENT SYSTEM
Naam in het Frans, sinds 1 oktober 2012
Afkorting: E.P.S.
Naam in het Frans, sinds 1 oktober 2012
Adres van de zetel: Rue de Maestricht(BER) 60 Stratenplan
4607 Dalhem
Sinds 1 november 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 oktober 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Lopez Garcia ,  José  Sinds 1 oktober 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Henry ,  Pierre  Sinds 29 augustus 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 oktober 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.520  -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 3 oktober 2012
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 3 oktober 2012
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug