shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0849.362.583
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 31 maart 2022
Begindatum:5 oktober 2012
Naam:G. BUTERA
Naam in het Frans, sinds 5 oktober 2012
Adres van de zetel: Rue Lejeune 2
4800 Verviers
Sinds 1 april 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 oktober 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Butera ,  Giovanni  Sinds 5 oktober 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Legrand ,  Dominique  Sinds 31 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 november 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 29 november 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 29 november 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 november 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 1 november 2012
Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 november 2012
Btw 2008  47.521  -  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 november 2012
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug