shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0849.853.325
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 juni 2022
Begindatum:24 oktober 2012
Naam:INFINIM
Naam in het Frans, sinds 30 december 2014
Adres van de zetel: Avenue de la Résistance 309 Stratenplan  bus 1
4630 Soumagne
Sinds 10 februari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 oktober 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vermiglio ,  Antonio  Sinds 30 juli 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ransy ,  Jean-Luc  Sinds 27 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 april 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 15 november 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 4 september 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.309  -  Andere drinkgelegenheden
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  46.341  -  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Sinds 25 januari 2019
Btw 2008  46.349  -  Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Sinds 25 januari 2019
Btw 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 25 januari 2019
Btw 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 25 januari 2019
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  56.302  -  Discotheken, dancings en dergelijke
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.191 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²)
Sinds 1 juni 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug