shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0859.655.570
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juli 2003
Begindatum:10 juli 2003
Naam:TotalEnergies Power & Gas Belgium
Naam in het Frans, sinds 4 januari 2022
Afkorting: TPGB
Naam in het Frans, sinds 4 januari 2022
Adres van de zetel: Rue Saint-Laurent 54
4000 Liège
Sinds 14 mei 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 juli 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 27 maart 2014
Vrijstelling
Sinds 27 maart 2014
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 december 2004
Onderworpen aan btw
Sinds 2 oktober 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  35.140  -  Handel in elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  35.220  -  Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  35.140 -  Handel in elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0433.847.841 (ACTI MICRO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juni 2013
0599.903.626 (Direct Energie Services)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 augustus 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug