shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0860.139.085
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 augustus 2003
Begindatum:19 augustus 2003
Naam:Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Naam in het Nederlands, sinds 8 augustus 2003
Afkorting: BAM
Naam in het Nederlands, sinds 8 augustus 2003
Adres van de zetel: Sint-Pietersvliet 7
2000 Antwerpen
Sinds 21 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap van publiek recht
Sinds 8 augustus 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 17 september 2008
Vrijstelling
Sinds 17 september 2008
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 september 2003
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 8 augustus 2003
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 21 januari 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.172.235.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 augustus 2003
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2004
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug