shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0861.261.218
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 maart 2021
Begindatum:23 oktober 2003
Naam:SUPPORT ONE
Naam in het Frans, sinds 23 oktober 2003
Adres van de zetel: Route d'Eupen(BLN) 180 Stratenplan
4837 Baelen
Sinds 13 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 oktober 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Costanza ,  Gerlando  Sinds 21 november 2003
Curator (aanstelling door rechtbanken) Baivier ,  Jean  Sinds 22 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 14 juli 2008
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 maart 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 mei 2008
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 26 maart 2008
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 26 maart 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 6 mei 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug