shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0863.684.139
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 februari 2023
Begindatum:26 februari 2004
Naam:TopPlan
Naam in het Frans, sinds 23 mei 2017
Adres van de zetel: Avenue Georges-Truffaut 52
4020 Liège
Sinds 11 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 februari 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Hatami Nia ,  Ramin  Sinds 1 april 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tanghe ,  Koenraad  Sinds 20 februari 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) van Durme ,  Samuel  Sinds 20 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2021
 
Ruwbouw
Sinds 1 juni 2021
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 1 juni 2021
 
Elektrotechniek
Sinds 1 juni 2021
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 juni 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 juni 2021
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 juni 2021
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 1 juni 2021
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 juni 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug