shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0864.754.901
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 maart 2017
Begindatum:16 april 2004
Maatschappelijke Naam:B.LITE TELECOM
Benaming in het Frans, sinds 27 september 2012
Adres van de maatschappelijke zetel: Louizalaan 65 Stratenplan  bus 11
1050 Elsene
Sinds 1 december 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 31 maart 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon Lamoot ,  Frank  (0809.497.563)   Sinds 30 juni 2016
Zaakvoerder0809.497.563   Sinds 30 juni 2016
Zaakvoerder SARKISSIAN ,  GAGIK  Sinds 1 maart 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Billiet ,  Johan  Sinds 21 maart 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 22 maart 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 oktober 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 8.131.343 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug