shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0865.108.059
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 augustus 2023
Begindatum:30 april 2004
Naam:KESSELS-SCHWEITZER BAU PGmbH
Naam in het Duits, sinds 30 april 2004
Adres van de zetel: Rue Kloth 42
4720 Kelmis
Sinds 1 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 april 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Kessels ,  Pascal  Sinds 30 april 2004
Zaakvoerder (2) Schweitzer ,  Angelo  Sinds 30 april 2004
Curator (aanstelling door rechtbanken) Thevissen ,  Patrick  Sinds 8 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 30 april 2004
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 30 april 2004
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 30 april 2004
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 30 april 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2004
 
Ruwbouw
Sinds 30 juni 2015
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 30 juni 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 april 2010
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 30 juni 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 30 juni 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 30 juni 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 30 juni 2015
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 30 juni 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 30 juni 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 30 juni 2015
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 30 juni 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug