shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0866.196.637
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 augustus 2019
Begindatum:7 juli 2004
Naam:BATI-WOOD SPRL
Naam in het Frans, sinds 10 januari 2008
Adres van de zetel: Quai du Wayai 43 Stratenplan
4910 Theux
Sinds 15 augustus 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 7 juli 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Legaye ,  Patrick  Sinds 7 juli 2004
Curator (aanstelling door rechtbanken) Troxquet ,  Vincent  Sinds 8 augustus 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 7 juli 2004
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 7 juli 2004
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 7 juli 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 juli 2004
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 oktober 2004
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 49.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug