shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0867.193.559
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 september 2021
Begindatum:10 september 2004
Naam:OXEN'49 Consulting
Naam in het Frans, sinds 9 september 2004
Adres van de zetel: Awan-Centre 5 Stratenplan
4920 Aywaille
Sinds 30 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 september 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Caroselli ,  David  Sinds 23 maart 2018
Zaakvoerder (2) van den Wildenberg ,  Marie-Stéphane  Sinds 8 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grodent ,  Christelle  Sinds 27 september 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leduc ,  Léon  Sinds 27 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 11 mei 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 april 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 9 september 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 11 mei 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 april 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug