shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0871.356.641
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 april 2021
Begindatum:21 januari 2005
Naam:KATREPICES
Naam in het Frans, sinds 19 januari 2005
Adres van de zetel: Place Docteur-Jacques, Ant. 8 Stratenplan
5520 Onhaye
Sinds 19 januari 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 januari 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Banzubaze ,  Thaddée  Sinds 19 januari 2005
Zaakvoerder (2) Mahieu ,  Jean-Pierre  Sinds 19 januari 2005
Curator (aanstelling door rechtbanken) Castaigne ,  Bernard  Sinds 8 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 juli 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 juni 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug