shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0872.207.964
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 maart 2005
Begindatum:1 maart 2005
Naam:GROUPE STRUCTURES³-ARCHITECTES ASSOCIES
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2008
Afkorting: GS³-ARCHITECTES ASSOCIES
Naam in het Frans, sinds 15 februari 2008
Adres van de zetel: Invalidenlaan 81
1160 Oudergem
Sinds 1 januari 2014
Telefoonnummer:
+32 2 201 93 56 Sinds 1 oktober 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@gs3.archiSinds 1 mei 2019
Webadres:
www.gs3.archi Sinds 1 januari 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Gedelegeerd bestuurder Dehon ,  Vincent  Sinds 24 februari 2005
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 21 december 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkend door de Orde van Architecten
Sinds 14 juli 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  71.111 -  Bouwarchitecten
Sinds 21 december 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.600,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug