shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0872.793.528
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 februari 2023
Begindatum:29 maart 2005
Naam:AU CINQUANTE
Naam in het Frans, sinds 1 oktober 2007
Adres van de zetel: Rue Roture 50
4020 Liège
Sinds 25 februari 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 oktober 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (1) Atta ,  Michaël  Sinds 1 april 2015
Zaakvoerder Atta ,  Michaël  Sinds 1 april 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Proumen ,  Léon-Pierre  Sinds 13 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 april 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 april 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Bestuurder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Zaakvoerder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug