shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0873.506.972
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 november 2022
Begindatum:27 april 2005
Naam:SCS REMACLE
Naam in het Frans, sinds 15 april 2005
Afkorting: SCS REMACLE
Naam in het Frans, sinds 15 april 2005
Adres van de zetel: Rue du Docq, Tong. 16
5140 Sombreffe
Sinds 1 juni 2014
Telefoonnummer:
+32475822407 Sinds 1 juni 2014(1)
Faxnummer:
+3271946754 Sinds 1 juni 2014(1)
E-mail:
alexremacle@live.beSinds 1 juni 2014(1)
Webadres:
www.scsremacle.be Sinds 1 juni 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 15 april 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Curator (aanstelling door rechtbanken) Dallapiccola ,  Jessica  Sinds 24 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2005
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug