shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0876.835.161
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 1 juni 2023
Begindatum:21 oktober 2005
Naam:M.E.A.
Naam in het Frans, sinds 14 oktober 2005
Adres van de zetel: Av. du Bourg. Jean Materne(JB) 9
5100 Namur
Sinds 10 mei 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 oktober 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ejrhaf ,  El Mahdi  Sinds 15 januari 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Steinier ,  Karl  Sinds 1 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 20 oktober 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 22 oktober 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 mei 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 20 oktober 2015
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 20 oktober 2015
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug