shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0877.351.043
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 oktober 2020
Begindatum:18 november 2005
Naam:A-DJ Visé
Naam in het Frans, sinds 26 oktober 2006
Adres van de zetel: Place du Marché(VIS) 17 Stratenplan
4600 Visé
Sinds 20 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 november 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Hansenne ,  Olivier  Sinds 15 december 2018
Zaakvoerder (2) Wojcenberg ,  Nathalie  Sinds 1 januari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tasset ,  Jean  Sinds 12 oktober 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 december 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 december 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  49.320  -  Exploitatie van taxi's
Sinds 16 maart 2011
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug