shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0878.688.257
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 2006
Begindatum:17 januari 2006
Naam:JEE-VDV
Naam in het Nederlands, sinds 10 januari 2006
Adres van de zetel: Peperstraat 21 Stratenplan
2440 Geel
Sinds 10 januari 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 januari 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Schoonis ,  Hans  Sinds 1 juli 2019
Zaakvoerder (2) Van der Velde ,  Gareth  Sinds 10 januari 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 december 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2006
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 december 2010
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  90.041  -  Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug