shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0878.737.648
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juni 2022
Begindatum:19 januari 2006
Naam:Baggio, Grégory
Sinds 19 januari 2006
Telefoonnummer:
+32478901905 Sinds 19 januari 2006(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
baggioconstruction@gmail.comSinds 19 januari 2006(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Baggio ,  Grégory  Sinds 19 januari 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2021
 
Ruwbouw
Sinds 27 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 19 januari 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 januari 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 27 januari 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 21 januari 2021
Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 21 januari 2021
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 21 januari 2021
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 21 januari 2021
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 21 januari 2021
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug