shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0880.212.840
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0364.350.311 afgesloten sinds 29/07/2014)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 maart 2006
Begindatum:24 maart 2006
Naam:Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 21 juni 2005
Afkorting: FWO
Naam in het Nederlands, sinds 21 juni 2005
Adres van de zetel: Leuvenseweg 38
1000 Brussel
Sinds 28 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Stichting van openbaar nut
Sinds 24 maart 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2007
Aanbestedende overheid
Sinds 21 juni 2005
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  72.190 -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0364.350.311 afgesloten sinds 29/07/2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0880.212.840 0364.350.311

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0880.212.840

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0880.212.840 0364.350.311

Werkgeversrepertorium
0880.212.840

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug