shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0884.258.334
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 2006
Begindatum:13 oktober 2006
Naam:SLAGERIJ DEMEULEMEESTER
Naam in het Nederlands, sinds 2 oktober 2006
Adres van de zetel: Nederzwalmsesteenweg 7
9750 Kruisem
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 oktober 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bauters ,  Greet  Sinds 9 oktober 2009
Zaakvoerder (2) Demeulemeester ,  Johan  Sinds 2 oktober 2006
Zaakvoerder (2) Demeulemeester ,  Stefaan  Sinds 2 oktober 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Slager-groothandelaar
Sinds 1 november 2006
 
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 14 januari 2008
 
Beenhouwer-spekslager
Sinds 13 november 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 november 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2006
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.321  -  Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.322  -  Groothandel in vlees van wild en van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.221  -  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.221 -  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 oktober 2006
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2007
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug