shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0884.788.765
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 november 2006
Begindatum:6 november 2006
Naam:Duwez, Charles
Sinds 6 november 2006
Telefoonnummer:
0486314441 Sinds 30 september 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
charlesduwez@gmail.comSinds 30 september 2018(1)
Webadres:
http://www.padlstore.com Sinds 30 september 2018(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Duwez ,  Charles  Sinds 6 november 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 november 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 november 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  32.300  -  Vervaardiging van sportartikelen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.496  -  Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.640  -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  77.210  -  Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug