shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0885.965.831
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 2006
Begindatum:27 december 2006
Maatschappelijke Naam:BIBLIOPOLIS
Taal van de benaming niet gespecifieerd, sinds 30 november 2006
Adres van de maatschappelijke zetel: Ransfortstraat 86 Stratenplan
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Sinds 3 oktober 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 30 november 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 15  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Amouzou ,  Azize  Sinds 3 oktober 2014
Zaakvoerder Amouzou ,  Youssef  Sinds 3 oktober 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 12 april 2016
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2007
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 12 april 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.610 -  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug