shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0887.236.135
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 februari 2022
Begindatum:14 februari 2007
Naam:ITAL GASTRO SERVICE
Naam in het Frans, sinds 3 mei 2017
Afkorting: BPS & Cie
Naam in het Frans, sinds 3 januari 2007
Adres van de zetel: Rue Vaudrée 247
4031 Liège
Sinds 3 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 3 januari 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Corbo ,  Massimiliano  Sinds 3 mei 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delwaide ,  Laurent  Sinds 28 februari 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Kerstenne ,  Frédéric  Sinds 28 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 februari 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 februari 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug