shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0890.082.292
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juni 2007
Begindatum:14 juni 2007
Naam:BRUSSELS AIRPORT COMPANY
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2013
Adres van de zetel: Auguste Reyerslaan 80 Stratenplan
1030 Schaarbeek
Sinds 13 juni 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 13 juni 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 5 maart 2020
Vrijstelling
Sinds 5 maart 2020
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 13 juni 2007
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  52.230  -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  52.230 -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 juli 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 640.090.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0233.137.322 (The Brussels airport company)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2013
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug