shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0890.082.292
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juni 2007
Begindatum:14 juni 2007
Maatschappelijke Naam:BRUSSELS AIRPORT COMPANY
Benaming in het Frans, sinds 1 juli 2013
Adres van de maatschappelijke zetel: Auguste Reyerslaan 80 Stratenplan
1030 Schaarbeek
Sinds 13 juni 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 13 juni 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 21 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 13 juni 2007
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  52.230  -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  52.230 -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 juli 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 640.090.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0233.137.322   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2013
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug